Školní družina vystoupila na oslavách v rámci MDŽ v sokolovně. Zazněly básničky s jarní tematikou, předveden byl oblíbený Kathupranám a tanec ve stylu street-dance. Příprava výzdoby sálu a výroba přáníček rovněž všechny bavila.

U naší oblíbené pergoly na školní zahrádce jsme zasadili náš národní strom, lípu. Děti přiložily ruku k dílu a práce je velmi bavila. Za dvacet, třicet let, až budou chodit na školní srazy, se na ni prý přijdou podívat.

Ve čtvrtek, o velikonočních prázdninách, se uskutečnil výlet do zábavního parku Tongo v Hradci Králové. Účastnila se obě oddělení školní družiny a v počtu 41 jsme si jeli trochu zařádit. Všem se výlet velmi líbil, některé děti už sem jezdí opakovaně, ovšem pro většinu to bylo objevování nového. Utahaní, zpocení jsme se kolem čtvrté odpoledne navrátili k maminkám.

Za ŠD Soňa Janotková