Vážení rodiče,

Vzhledem k rostoucím cenám potravin jsme nuceni zdražit obědy o 3,- Kč.

Pokud bude docházet k dalšímu zdražování cen potravin a energií, budeme na to nuceni reagovat dalším zvýšením cen stravného.

Ceník stravného od 1. 9. 2022

KATEGORIE CENA ZA 1 OBĚD ČÁSTKA ZA MĚSÍC
žáci 7-10 let 26,- Kč 520,- Kč
žáci 11-14 let 28,- Kč 560,- Kč
žáci 15 a více let 30,- Kč 600,- Kč

 

Prosím o navýšení a úpravu vašich trvalých příkazů v bance.

Obědy se hradí zálohově na měsíc dopředu. Platba na září by měla být uhrazena do 20. srpna 2022.

Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu školní docházky žáka.

Výši záloh upravte dle věkové skupiny, do které vaše dítě patří.

Děkujeme za pochopení,

L. Polánská, vedoucí ŠJ