Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Roušky na 1. stupni naší ZŠ

“Ředitel školy může pouze doporučit nošení roušek nikoliv to přikázat.”

 

Doporučuji tedy, aby žáci 1. stupně naší ZŠ používali roušky i v hodinách (vyjma hodin TV a Hv). 

Děkuji

Radek Nejedlý

ředitel ZŠ

Další informace v souvislosti s COVID – 19

Vážení rodiče,

  • Kroužky díky velmi nepříznivé epidemiologické situaci zatím neotevřeme. Přihlášky si nechají TU u sebe. V případě zlepšení  vývoje pandemie kroužky spustíme.
  • Sběr papíru nebude.
  • Povinné roušky na 2. stupni.
  • O výjimce pro školní družinu se v pokynu pro ZŠ nemluví. Vzhledem k tomu, že u nás dochází k setkávání žáků z několika tříd, bude povinné při činnostech v budově školy roušku používat.
  • Dodržování 3R – Ruce, Roušky, Rozestupy

Věřím, že tato opatření v této nelehké době pochopíte. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Radek Nejedlý

ředitel ZŠ

Seznam sešitů pro školní rok 2020/2021 pro žáky 2. stupně

Na odkazu níže naleznete seznam sešitů pro školní rok 2020/2021.

sešity 2020 – 2021

Povinné roušky

Na základě zhoršené epidemiologické situace vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov.  Toto opatření se týká i škol.

Žáci musí nosit roušky ve společných prostorách školy, ve třídách ne.

Prosíme, aby žáci měli 2 roušky a sáček na jejich uložení.