Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Organizace výuky od 4. 1. do 10. 1. 2021

Vážení rodiče, žáci,
usnesením vlády bude výuka od 4. ledna 2021 v 1. a 2. ročníku probíhat prezenčně dle rozvrhu za normálního provozu.

Žáci ostatních ročníků se vzdělávají doma distančně.

3. až 5.třída podle pokynů třídních učitelek přes aplikaci TEAMS.

2. stupeň přes aplikaci TEAMS (sledujte v kalendáři zadané schůzky).

Obědy budou žákům hromadně odhlášeny (kromě 1. a 2. tříd).

Pro 1. a 2. třídu je v provozu školní družina.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na své třídní učitele, popř. na vyučujícího daného předmětu.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Radek Nejedlý

Týdenní plány

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že všechny třídy a všichni žáci pracují v prostředí MS Teams, nebudeme již zadávat látku, úkoly a další pokyny do týdenních plánů.

Všechny potřebné informace od vyučujících naleznou žáci v MS Teams nebo na účtu, kde mají školní maily.