Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

organizaci výuky od 10. 5. naleznete v přiloženém dokumentu.

Organizace od 10. května

Další informace získáte od svých třídních učitelů, nebo od vedení školy.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2021/22

Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 pod přiděleným registračním číslem naleznete zde:  přijatí žáci pro školní rok 2021-2022

Organizace výuky od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

organizaci výuky od 3. 5. naleznete v přiloženém dokumentu.

Organizace výuky od 3. 5. 2021

Další informace získáte od svých třídních učitelů, nebo od vedení školy.