Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Výsledky sběru papíru

Celkem bylo vybráno něco přes 20 000,- Kč.

V úterý 7. 12. dostane každá třída dort.

Zbylé peníze se rozdělí do jednotlivých tříd, kdy každá třída si sama (pod vedením třídního učitele) rozhodne co nakoupí.

Děkujeme všem, kteří se na sběru podíleli.

Dýňová soutěž ve 3. třídě

Na jaře jsme si s žáky zasadili semínka dýní. Do konce školního roku jsme společně pozorovali, jak semínka klíčí a postupně se z nich stávaly rostlinky. Ty si děti odnesly na prázdniny domů, kde je přesadily na záhon a pečlivě se o ně staraly. A jejich snažení a hra na zahradníčka se vyplatila sedmi žákům, kteří byli odměněni velkou perníkovou dýní. Jmenovitě to jsou Petr Bouška, Štěpánka Hůlová, Lucie Karasová, Slavibor Pluhař, Lukáš Rochl, Tereza Špačková a Alžběta Zemanová. Ale protože každá soutěž musí mít vítěze, tak na 3. místě se umístila Štěpánka Hůlová (4,05 kg), na 2. místě skončil Lukáš Rochl (4,5 kg) a vítězkou celé soutěže se stala Lucie Karasová, která vypěstovala dýni o váze 8 kg. Vítězům moc gratuluji a všem zúčastněným děkuji za vzornou snahu a těším se na další spolupráci, třeba zase u nějaké soutěže.:)

Třídní učitelka O. Tichá

Rodičovské schůzky

Ve středu 10. 11. 2021 od 15:00 hod. proběhnou rodičovské schůzky. Prosíme o dodržení platných epidemiologických nařízení Ministerstva zdravotnictví – každý účastník bude mít respirátor.

Zdravotníci opět bodovali

V pondělí 20. září 2021 se členové Zdravotnického kroužku, jako každým rokem, zúčastnili již XIII. ročníku Soutěže v první pomoci v Hlinsku.                Pořadatelé (Junák Hlinsko, středisko Skála Hlinsko, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod)  si pro žáky 2. stupně připravili velmi vydařená soutěžní stanoviště. Zdravotníci si tak museli poradit např. s dopravní nehodou, kde byli dva

zranění. Jeden měl zlomenou klíční kost a druhý byl v bezvědomí s poraněnou páteří. Dále potom ošetřovali úder bleskem, vyvrtnutý kotník, popáleniny a otravu alkoholem. Se vším si naši žáci bravurně poradili a to se odrazilo na výsledcích. »