Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Organizace výuky od 12. 4.

Vážení rodiče,

 

Pro žáky 2. stupně se zatím nová opatření netýkají. Žáci se budou nadále vzdělávat distančně (z domova) jako doposud, dle stanoveného rozvrhu.

 

Pro žáky 1. stupně platí následující:

 

Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 se bude prezenčně vzdělávat ve škole 1., 2. a 5. třída. 

 

 1. třída – výuka vždy do 11:00 hod. Poté odchod na oběd. (Po obědě družina)
 2. třída – výuka vždy do 11:30 hod. Poté odchod na oběd. (Po obědě družina)
 3. třída – výuka vždy do 11.55 hod. Poté odchod na oběd. (Po obědě odchod domů)

 

Od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021 se bude nadále distančně vzdělávat 3. a 4. třída.

 

 

Od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 si třídy formu vzdělání vymění:

 • prezenčně se budou vzdělávat ve škole třídy: 3. a 4. třída.
 • 3. třída – výuka vždy do 11:30 hod. Poté odchod na oběd. (Družina nebude z provozních a organizačních důvodů.)
 • 4. třída – výuka vždy do 12:00 hod. Poté odchod na oběd. (Družina nebude z provozních a organizačních důvodů.)
 • distančně se budou vzdělávat z domova 1., 2. a 5. třída

 

Testování žáků:

 • Každé pondělí a čtvrtek po přezutí a převlečení se žáci odeberou do své třídy, kde se pod dohledem učitelky sami žáci otestují neinvazivními antigenními testy.
 • Samotný test probíhá tak, že testovaný vsune tyčinku cca 2 cm do nosní dírky a krouživým pohybem celkem 5× obkrouží stěnu nosní dírky (postupně u obou nosních dírek stejnou tyčinkou). Jedná se tedy o neinvazivní proces a nejedná se o zdravotnický výkon. Použité testy žáci vyhazují do připraveného pytle. Během 1. hodiny proběhne sběr pytlů ze tříd.
 • Video návod k postupu testování k shlédnutí zde https://m.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&feature=youtu.be#
 • V případě pozitivního testu žáka, odvádí dotyčného učitelka do izolace a neprodleně informuje vedení školy, které ve spolupráci s KHS zajistí další postup (informace rodičům – vyzvednutí žáka, informovat lékaře dítěte, objednat se na PCR test)
 • Žák, který nebyl v pondělí nebo ve čtvrtek z důvodu absence testován, bude otestován pracovníkem školy (v takovém případě zvoňte na ředitelnu, nebo kancelář školy. Poté si vás pracovník školy převezme a odvede žáka k testování. V žádném případě nevstupuje žák do budovy školy!!!) a až po výsledku testu mu bude umožněn vstup do třídy.
 • Pokud žák přinese potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 ne starší než 90 dní, nebude pro něj testování povinné.

 

 

Odmítnutí testu:

 • Pokud žák nebo zákonný zástupce odmítne testování, pak není možné, aby byl žák osobně přítomen na vzdělávání.
 • Tito žáci budou z prezenčního vzdělávání omluveni. Škola nemá povinnost těmto žákům zajistit distanční výuku. Situace je obdobná tomu, když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma.

Žáci musí mít po celou dobu výuky (včetně výuky venku) a při pohybu po škole nasazené jednorázové roušky (látkové již nebudou akceptovány). Prosíme o to, aby si děti nosily vlastní, a to nejméně v počtu 2 ks.

 

Další hygienická opatření:

 • Časté větrání tříd
 • Časté mytí a dezinfekce rukou
 • Dodržování homogenity tříd

Letáky s dalšími informacemi:

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21

 

 

 

 

 

Nové informace k zápisu do 1. třídy

Epidemiologická situace nepovoluje osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.

 

Z tohoto důvodu je třeba, abyste vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí (odklad) přinesli společně s kopií rodného listu do školy.

 

Postup pro podání přihlášky    

Od středy 31. 3. 2021 (od 8:00 hodin) po kliknutí na tento odkaz:

Zápisy online

Zde vyplníte přihlášku k zápisu do 1. třídy, kdy vám po vyplnění a odeslání přijde email s:

 • elektronickou žádostí o přijetí k základnímu vzdělání (či žádost o odklad povinné školní docházky). Tuto žádost si vytisknete a vhodíte do schránky u školy.
 • Také vám přijde email s registračním číslem vašeho dítěte.

 

Pokud nemáte možnost vytisknout žádost, kontaktujte školu na tel. 773 450 111 (Radek Nejedlý), nebo mailem zs.trhovakamenice@seznam.cz

 

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy www.zstk.cz.

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly (ty vám přijdou emailem).

 

Jestliže budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte kontaktovat školu.

Změna termínů jednotných přijímacích zkoušek

Vážení rodiče,

MŠMT určuje nový časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a víceletých gymnázií.
V případě konání školní přijímací zkoušky (na některých školách) stanoví ředitel této školy termíny nejpozději do 9. 4. 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.
Veškeré potřebné dokumenty naleznete zde:
Informace k úpravě termínů JPZ
S pozdravem
Radek Nejedlý

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

blíží se období zápisů do základních škol a s ohledem na aktuální vývoj pandemie lze předpokládat, že zápis žáků do 1. tříd proběhne vzhledem k mimořádným opatřením i v letošním školním roce bez osobní přítomnosti žáků a jejich zákonných zástupců.

Do 31. 3. 2021 se prostřednictvím našich webových stránek dozvíte, jaká forma zápisu bude zvolena.

V případě prezenčního zápisu žáků do 1. tříd je termín naplánován na úterý 20. 4. 2021 v čase od 13:00 do 17:00 hod. 

Podrobné informace o podobě prezenčního nebo distančního zápisu do první třídy naleznete v přiložených dokumentech viz. odkazy níže.

Prezenční forma zápisu

Distanční forma zápisu

Radek Nejedlý

ředitel ZŠ