Úvod

Vítáme Vás na stránkách naší základní školy. Cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivity školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své pocity, přijmout zodpovědnost za sebe, za druhé a za životní prostředí, dokáže vyjádřit své názory a používá smysluplně a užitečně už získané poznatky a dovednosti.

Aktuality

Zvýšení cen stravného pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

Vzhledem k rostoucím cenám potravin jsme nuceni zdražit obědy o 3,- Kč.

Pokud bude docházet k dalšímu zdražování cen potravin a energií, budeme na to nuceni reagovat dalším zvýšením cen stravného.

Ceník stravného od 1. 9. 2022

KATEGORIE CENA ZA 1 OBĚD ČÁSTKA ZA MĚSÍC
žáci 7-10 let 26,- Kč 520,- Kč
žáci 11-14 let 28,- Kč 560,- Kč
žáci 15 a více let 30,- Kč 600,- Kč

 

Prosím o navýšení a úpravu vašich trvalých příkazů v bance.

Obědy se hradí zálohově na měsíc dopředu. Platba na září by měla být uhrazena do 20. srpna 2022.

Variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu školní docházky žáka.

Výši záloh upravte dle věkové skupiny, do které vaše dítě patří.

Děkujeme za pochopení,

L. Polánská, vedoucí ŠJ

Seznam sešitů pro školní rok 2021/2022

Dobrý den,

pro žáky 2. stupně byl aktualizován seznam sešitů na školní rok 2022/ 2023.

Naleznete je na přiloženém odkazu:

Seznam sešitů pro školní rok 2022-2023

Radek Nejedlý

NOCOVÁNÍ ŠESŤÁKŮ VE ŠKOLE

Poslední den školního roku dostanou žáci vysvědčení a hurá na prázdniny. Šestá třída souhlasila s tím, že tečkou za ukončeným ročníkem bude spaní ve třídě. Těšení a očekávání bylo veliké. S předstihem několika dní všichni přemýšleli, jak si pobyt zpříjemnit.

30.června v 18,00h začal v kmenové třídě naplánovaný program. Každý účastník měl patřičné vybavení a nechyběli ani plyšoví kamarádi. Ten den bylo venku opravdu nebývalé horko. Teploměr ve třídě ukazoval 27 °C a nedalo se skoro dýchat, proto bylo vhodné se přesunout na chladnější chodbu. Aktivity začaly pěkně polehoučku a směřovaly k postupnému upevňování vztahů mezi spolužáky. Prvním úkolem byla stará kovbojská hra. Po motivaci a domluvě na strategii každý dostal jednu zápalku a podle stanoveného pořadí ji musel co nejopatrněji umístit na úzké hrdlo skleněné láhve tak, aby žádná ze zápalek nespadla. A podařilo se! Dále následoval hod polštářem přes celou chodbu do otevřených dveří. Pro úspěch bylo dvakrát opakováno. Pak se šesťáci proměnili v jezevčíky a měli předvést norování. Lišku nahradil plyšový pes a nora byla sestavena z položených židlí. Všichni se náramně bavili a nikomu nevadilo, že byl trochu otlačený. »

Školní výlet 7. třídy

Náš školní výlet jsme zahájili 21. 6.  v půl sedmé na autobusové zastávce v Trhové Kamenici. Odtud jsme linkovým autobusem přijeli do Chrudimi. Další spoj nás dovezl do Boru u Skutče, výchozího místa přírodní rezervace Maštale. Nejprve jsme sledovali červenou turistickou značku. Ta směřovala k Dudychově jeskyni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

»