Školní jídelna je otevřena v době od 11:00 do 13:00 hodin a najdete ji v přízemí.

Jídelna poskytuje obědy pro žáky základní školy, zaměstnance a ve výjimečných případech i cizím strávníkům.

TÝDEN OD 6. 2. do 10. 2. 2023

 

 

 

 

 

 

POLÉVKA

 

HLAVNÍ  JÍDLO

 

DOPLNĚK

 

NÁPOJ

 

PONDĚLÍ

 

 

Bramborajda s pohankou

9

 

Buchtičky

s krémem

1a,3,7

 

Kravík

 

Pomerančová šťáva

 

 

ÚTERÝ

 

 

Hovězí

s drobením

1a,3,9

Rajská omáčka,

hovězí maso,

těstoviny

1a,9

Mléko

+

Čaj broskev

s pomerančem

 

STŘEDA

 

 

Zeleninová

1a,7,9

 

Soukenický řízek,

bramborová kaše

1a,3,7

 

Zeleninová obloha

 

Džus

černý rybíz

 

ČTVRTEK

 

 

Česneková

s vejcem

3,7

Kuřecí stehna

po řecku,

bulgur

1a

 

Ovoce

Čaj

ovocný rarášek

 

PÁTEK

 

 

Hrachová

Smažený

obalovaný sýr,

brambory

1a,3,7

Jogurtová omáčka

7,10

 

Višňový

čaj

Číslo na jídelním lístku označuje alergen (viz. tabulka alergenů).

Alergen 1a=pšenice,1b=žito,1c=ječmen,1d=oves,1e=špalda.

 

Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena.

Cena jednoho obědu

7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více let
Cena jednoho obědu  26 Kč  28 Kč 30 Kč

Měsíční cena obědů

7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více let
1x v týdnu 104 Kč 112 Kč 120 Kč
2x v týdnu 208 Kč 224 Kč 240 Kč
3x v týdnu 312 Kč 336 Kč 360 Kč
4x v týdnu 416 Kč 448 Kč 480 Kč
celý měsíc 520 Kč 560 Kč 600 Kč

 

Ceník je platný od 1.9. 2022. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.

Přihlaste dítě do školní jídelny

null
Zašlete přihlášku na e-mail: polanskal@zstk.cz
null
Vyčkejte na potvrzení od školní jídelny

Platba stravného

Platby za stravné poukazujte na číslo účtu: 2801019712/2010 (uveďte variabilní symbol, který najdete v emailu).

Každému strávníkovi bude přidělen jeden variabilní symbol, který zůstává stejný po celou dobu školní docházky. Proto neleze platby za více dětí v rodině sloučit.

Plaťte prosím trvalým příkazem ze svého bankovního účtu a to vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. Příští školní rok bude tedy první platba provedena do 20. srpna 2022 a poslední platba do 20. května 2023 (takto se to bude opakovat každý další školní rok).

Nebude-li platba na stravování poukázána na účet školní jídelny v daném termínu, má školní jídelna právo vyloučit žáka ze stravování po dobu, než bude dlužná částka uhrazena.

20220901_091505
20220901_091537

Odhlášky stravného

Každou změnu (tzn. přihlášky, odhlášky, změnu stravovacích dnů nebo přerušení stravování) je třeba osobně nebo telefonicky dojednat s vedoucí školní jídelny.

  •  za odhlášení obědů si zodpovídá rodič (nespoléhejte na vyučující)
  • odhlašování obědů je nejpozději do 13.00 hodin předcházejícího dne
  • pokud strávník náhle onemocní, první den nemoci mají rodiče právo si oběd ze školní jídelny odnést

Další potřebné informace podá vedoucí školní jídelny
L. Polánská, tel. 773 450 109, e-mail: polanskal@zstk.cz

Specifikace alergenů

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce

Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce

kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu s narůstajícími roky.

Intolerance – averze

Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty

Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jinou hranici, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny

Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.