Školní jídelna

JÍDELNÍ   LÍSTEK

 

TÝDEN OD 13. 9. do 17. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

POLÉVKA

 

HLAVNÍ  JÍDLO

 

DOPLNĚK

 

NÁPOJ

 

PÁTEK

 

 

Česneková

9

 

Holandský řízek, brambory

1a,3,7

 

Okurkový salát

Čaj

jahody

se smetanou

 

TÝDEN OD 20. 9. do 24. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

POLÉVKA

 

HLAVNÍ  JÍDLO

 

DOPLNĚK

 

NÁPOJ

 

PONDĚLÍ

 

 

Brokolicová

1a,7

Rybí filety

pečené

na másle,

brambory

4,7

Salát

z bílého zelí

s rajčetem

Brusinkový čaj

s echinaceou

 

ÚTERÝ

 

 

S krupicí

a vejcem

1a,3,9

Selská

vepřová pečeně,

bramborový knedlík, špenát

1a,3,7

 

Ovoce

 

Multivitamínový džus

 

STŘEDA

 

 

Gulášová

1a

 

Vdolky

s mákem

1a,3,7

 

Přesnídávka

 

Bílá káva

7

 

ČTVRTEK

 

 

Z červené čočky

1a,9

 

Maďarský guláš,

těstoviny

1a

 

Višňový čaj

s banánem

 

PÁTEK

 

Jahelná

se zeleninou

9

 

Kuřecí řízek,

bramborová kaše

1a,3,7

 

Kyselá okurka

10

 

Čaj jablko

s meduňkou

Číslo na jídelním lístku označuje alergen (viz. tabulka alergenů).

Alergen 1a=pšenice,1b=žito,1c=ječmen,1d=oves,1e=špalda.

 

Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena.


 

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 dochází ke změnám ve školním stravování:

1)  zvýšení cen stravného (z důvodu stále se zvyšujících cen potravin)

2)  platba stravného pouze bezhotovostně – trvalým příkazem

3)  odhláška obědů

 

1) Finanční sazby stravného od 1. 9. 2020

VĚKOVÁ SKUPINA VĚKOVÁ SKUPINA VĚKOVÁ SKUPINA
DEN 7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více let
Kč 23,- Kč 25,- Kč 27,-
1x v týdnu 92 100 108
2x v týdnu 184 200 216
3x v týdnu 276 300 324
4x v týdnu 368 400 432
celý měsíc 460 500 540

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku dosáhnou. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.

 

2) Platba stravného

Trvalým příkazem ze svého bankovního účtu a to vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.

V praxi to znamená, že pro příští školní rok bude první platba provedena do 20. srpna 2020

a poslední platba do 20. května 2021 (takto se to bude opakovat každý další školní rok).

Z tohoto důvodu je nutné, aby si rodiče včas nastavili trvalé příkazy u svých bankovních ústavů.

Vyúčtování odebraných obědů bude provedeno vždy k 30. červnu daného školního roku.

Vzniklé přeplatky budou rodičům vráceny na jejich účet na začátku července (rodiče musí pro tento účel oznámit vedoucí školní jídelny číslo svého účtu a jeho případnou změnu).

Platby za stravné (dle sazebníku stravného) poukazujte na účet ZŠ Trhová Kamenice

u Fio banky, č. účtu: 2801019712/2010,  uveďte variabilní symbol.

Platby za více dětí v rodině nelze sloučit. Každému strávníkovi bude přidělen jeden variabilní symbol, který zůstává stejný po celou dobu školní docházky. Každý následující školní rok překontrolujte, do které věkové skupiny vaše dítě náleží, a podle toho upravte trvalý příkaz.

     Nebude-li platba na stravování poukázána na účet školní jídelny v daném termínu, má školní jídelna právo vyloučit žáka ze stravování po dobu, než bude dlužná částka uhrazena. Každou změnu (tzn. přihlášky, odhlášky, změnu stravovacích dnů nebo přerušení stravování) je třeba osobně nebo telefonicky dojednat s vedoucí školní jídelny.

 

 2) Odhlášky obědů

– za odhlášení obědů si zodpovídá rodič (nespoléhejte na vyučující)

– odhlašování obědů je nejpozději do 13.00 hodin předcházejícího dne

– pokud strávník náhle onemocní, první den nemoci mají rodiče právo si oběd ze školní jídelny    odnést

 

Další potřebné informace podá vedoucí školní jídelny L. Polánská,

tel. 773 450 109,

e-mailová adresa: polanskal@zstk.cz  

 

 

Přihláška ke stravování 2021-2022

Vnitřní řád školní jídelny

 

P0001

Specifikace alergenů:

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Vysvětlení:

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce:

Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce:

kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze:

Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty:

Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jinou hranici, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny:

Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

 

Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.