1. pololetí
začátek 1. 9. 2022
konec 31. 1. 2023

2. pololetí
začátek 1. 2. 2023
konec 30. 6. 2023

Schůzky rodičů s učiteli školy

Rodičovské sdružení
9. 11. 2022
19. 4. 2023

Konzultační schůzky k prospěchu a chování:
Kdykoliv po dohodě s vyučujícím.

Pedagogické rady

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

2. 11. 2022

18. 1. 2023

12. 4. 2023

14. 6. 2023

1. čtvrtletí 2. 11. 2022

2. čtvrtletí 18. 1. 2023

3. čtvrtletí 12. 4. 2023

4. čtvrtletí 14. 6. 2023

Prázdniny

26.10. a 27.10.2022

23.12.2022 – 2.1.2023

3.2.2023

6.3. – 12.3.2023

6.4. – 10.4.2023

1.7. – 31.8.2023

Podzimní prázdniny

Vánoční prázdniny

Pololetní prázdniny

Jarní prázdniny

Velikonoční prázdniny

Letní prázdniny

Ředitelské volno

1. 4. 2023 – 30. 4. 2023

dle sněhových podmínek

5. 9. 2022 – 21. 11. 2022

Zápis do 1. třídy

Lyžařský výcvik 4. a 7. třídy

Plavecký výcvik 3., 4., 5. a 6. třída