Mgr. Radek Nejedlý
Ředitel školy
nejedlyr@zstk.cz

Mgr. Petr Novák
Zástupce ředitele
novakp@zstk.cz

Učitelé

Mgr. Irena Divišová
Třídní učitelka 1. ročníku
divisovai@zstk.cz

Mgr. Eva Zemanová
Třídní učitelka 2. ročníku
zemanovae@zstk.cz

Mgr. Jana Trávníčková
Třídní učitelka 3. ročníku
travnickovaj@zstk.cz

Mgr. Olga Tichá
Třídní učitelka 4. ročníku
tichao@zstk.cz

Mgr. Ladislava Blažková
Třídní učitelka 5. ročníku
blazkoval@zstk.cz

Mgr. Jana Nováková
Třídní učitelka 6. ročníku
novakovaj@zstk.cz

Mgr. Eva Gábrlová
Třídní učitelka 7. ročníku
gabrlovae@zstk.cz

Mgr. Pavla Sádecká
Třídní učitelka 8. ročníku
sadeckap@zstk.cz

Mgr. Radomíra Melounová
Třídní učitelka 9. ročníku
melounovar@zstk.cz

Mgr. Radek Meloun
učitel
melounr@zstk.cz

Mgr. Veronika Žaloudková
učitelka
zaloudkovav@zstk.cz

Ostatní zaměstnanci

Mgr. Soňa Janotková
Vychovatelka ve školní družině
a asistentka pedagoga
janotkovas@zstk.cz

Ing. Hana Sturt
Vychovatelka ve školní družině
a asistentka pedagoga
sturth@zstk.cz

Kateřina Tvrdá
Asistentka pedagoga
tvrdak@zstk.cz

Zdeňka Osmíková
Asistentka pedagoga
osmikovaz@zstk.cz

Lenka Polánská
Účetní a vedoucí školní jídelny
polanskal@zstk.cz

Jiří Malina
Školník

Provozní zaměstnanci

Marcela Malinová st.

Markéta Kopecká

Marcela Rochlová

Michaela Holubová