Školní družina je otevřená v době od 11:00 do 15:30 hodin.

Družina je umístěna ve 3. patře školy. Tvoří ji 2 místnosti určené zejména k rekreačním a zájmovým činnostem. K pohybovým aktivitám je k dispozici sokolovna, hřiště v blízkosti školy a zatravněný areál kolem školy. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně, která je součástí budovy základní školy.

Jak přihlásit dítě do školní družiny

null
Stáhněte si a vyplňte přihlášku do školní družiny.
null
Přihlášku odevzdávejte vedoucí školní družiny p. Soně Janotkové
null
Po posouzení přihlášky Vás kontaktujeme.

Pro koho je družina určená

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Přijímání a odhlašování je na základě písemné přihlášky. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle kritérií, které najdete ve směrnici ŠVP.

V současné době je o docházku do školní družiny velký zájem, kapacita školní družiny je 40 žáků.

Žadatele žádáme, aby se seznámili s vnitřním řádem družiny a směrnicí ŠVP.

IMG_20180504_134308

Naše hlavní cíle

null

Tělesný rozvoj

Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.
null

Zájem o poznání

Rozvíjet schopnosti a dovednosti, které usnadňují učení.
null

Komunikace

Rozvíjet schopnost komunikace, rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.
null

Kreativita

Vést děti k tvořivosti a rozvíjet jejich estetické vnímání.
IMG-20190423-WA0001

Možnost zájmového vzdělání

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 50 Kč za každý měsíc pro každého žáka.

Poplatek vybírá vychovatelka ve družině ve stanovených termínech:

  1. splátka do 30. září 250,- Kč (září – leden)
  2. splátka do 31. ledna 250, Kč (únor – červen)

Ve výjimečných případech může ředitel snížit výši úplaty nebo od úplaty osvobodit.

Jak to u nás vypadá