Jsme zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola, a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu, jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. V hale školy jsme pro všechny návštěvníky umístili sběrný box, do kterého můžete vhazovat různý elektroodpad.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť či olovo a jiné. Navíc recyklováním zachráníme mnoho znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Dočtěte se více v Informačním letáku nebo na webu www.zelenaskola.cz

Schůzky rodičů s učiteli školy

Rodičovské sdružení
9. 11. 2022
19. 4. 2023

Konzultační schůzky k prospěchu a chování:
Kdykoliv po dohodě s vyučujícím.

Složení školské rady na období 2021 – 2024

Zákonným zástupcem žáků byla do školské rady zvolena: Jana Morávková
Z řad pedagogických pracovníků byl zvolen ostatními učiteli: Mgr. Petr Novák
Zřizovatele (městys Trhová Kamenice ) zastupuje: Ing. Lukáš Menc