P1120527Ve středu 1. června na svátek dětí připravili žáci deváté třídy prvňáčkům a druháčkům dobrodružnou honbu za pokladem. Lesem u studánky vedla trasa plná úkolů, při kterých si děti vyzkoušely svou zručnost při stříkání vodou a hodu šiškami i míčky na cíl, při chůzi na laně a skákání v pytlích prokázaly statečnost a obratnost. A své vědomosti uplatnily na stanovištích, kde poznávaly zvířecí stopy a tradiční pohádkové knížky. Dokonce překvapily i znalostí anglických slovíček.  Splněním všech úkolů získali žáčci klíče k nápovědě, kde je ukryt poklad. S velkou radostí poklad objevili a o sladkosti v něm se podělili. Deváťáci kromě perfektně připravené cesty za pokladem nezapomněli objednat i krásné počasí. Patří jim veliký dík. Všichni jsme si to báječně užili.