11. června 2 015 se na Univerzitě Pardubice konalo národní kolo celoroční soutěže „ Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Do soutěže v říjnu 2014 vstoupilo 10 054 žáků základních škol. V následujících kolech docházelo podle úrovně vědomostí  k postupnému vyřazování, až nakonec zbyli opravdu ti nejlepší z nejlepších. Z celé České republiky bylo v uvedený den pozváno jen 38 žáků. Po sečtení všech bodů v teoretické a praktické části bylo rozhodnuto.

       Máme velkou radost, protože z 10 054 soutěžících se PETR LINHART, žák 9.třídy naší školy , umístil na krásném 14. místě. Petrovi patří velká gratulace a poděkování nejen za prokázané vědomosti v oboru chemie, ale i za zviditelnění Trhové Kamenice.

                                                                                     Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie