Byl krásný slunečný den, sešli jsme se před školou a o půl deváté byl výjezd. Z Trhové Kamenice jsme jeli směr Horní Bradlo. Při odbočce na Krásné jsme nabrali tři spolužačky z okolí. Poté jsme zastavili u vysílače v Krásném a tam jsme měli kratší odpočinek. Odtud jsme se dali z kopečka na Polánku. Na Polánce jsme si řekli něco o zdejší historii a pokračovali jsme dál. Vyrazili jsme na Seč, kde byla krátká zastávka v obchodě a drobné občerstvení. Po příjezdu na přehradu nám o ní pan učitel podal výklad. Nakrmili jsme ryby a pak jsme se vydali směrem k domovu do velkého kopce, který jsme excelentně zvládli. Cesta vedla přes Proseč, Prosíčku, Vršov až do Horního Bradla, kde nás opustila spolužačka Terka. V Travné jsme zanechali spolužačky Péťu a Péťu. Když jsme se přes velký provoz dostali až ke Kubátce, dali jsme se lesní cestou až do Hluboké. Potom jsme jeli cestou k zahradnictví lesní kros. Sjeli jsme až k sokolovně, kde byl rozchod. Byl to skvělý výlet.