V pondělí 22. října se žáci II. stupně naší základní školy zúčastnili divadelního představení na téma „Romantismus není jen romantika.“ Organizátorem bylo Divadélko Hradec Králové, jehož dva herci se snažili žákům dané téma co nejsrozumitelněji přiblížit různými jednoduchými výrazovými prostředky. Slovní projev vtipně obsahoval hovorová slovíčka dnešní mládeže. Dobové kostýmy a rekvizity zase působivě navozovaly atmosféru ukázek z děl autorů romantismu. Někteří žáci byli přímo vtaženi do děje na jevišti, takže se na chvíli stali malými herci. Ostatní spolužáci jim po výkonu upřímně zatleskali a možná i trochu záviděli.

Nutno říci, že chlapci a děvčata po celou dobu hodinového programu se nejen bavili, ale i nenápadně vstřebávali nejrůznější literární pojmy z uvedeného období. Obrazové materiály představitelů a jejich děl přispěly k zapamatování alespoň některých informací, které se budou hodit v hodinách literární výchovy.

A závěr. Pro žáky pěkné, poučné a zábavné představení. Herci odvedli dobrou práci s cílem splnit výchovné a vzdělávací cíle. To se jim úspěšně podařilo.