Informace k zápisu do 1. třídy

Zákonný zástupce dítěte si přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

24.1.2013 vložil zstk