V pondělí 17. února se 1. a 2. třída zúčastnila  vzdělávacího programu Ekocentra Paleta „Jeden za všechny, všichni za jednoho“, který byl zaměřen na spolupráci a přátelství všech žáků. P1010180Na úvod se každý představil a řekl, co je pro něho v životě důležité. Poté si všichni zahráli „Hru na pravdu“, při níž byl každý sám sobě rozhodčím a záleželo jenom na něm, zda se dokáže zachovat čestně, k čemuž hra směřovala.  Další zajímavou činností byla hra „Lano“, při které si chlapci a dívky vyzkoušeli, zda umí „táhnout za jeden provaz“, a mohou se tak spolehnout jeden na druhého. Žáky také velice zaujala hra s názvem „Lávka“, která byla velice těžkou zkouškou spolupráce a pomoci. Všichni se totiž ocitli na lávce přes řeku, pod nimi byli ostré kameny a jejich úkolem bylo přemístit se na lávce tak, aby se do bezpečí nejdříve dostala děvčata, kterým hrozilo napadení medvědem. Každý musel projevit odvahu a ochotu pomoci svému kamarádovi, protože spadnout do řeky samozřejmě nikdo nechtěl. Až na malé výjimky se většině dětí podařilo lávku přejít a dostat se tak do bezpečí. Žáci si poté utvořili dvojice a zahráli si „Na loutky“. Princip spočíval v ovládání jednoho z dvojice žáků, který musel uvolnit svoji ruku, na kterou dostal provázek, kterým ho loutkář (druhý z dvojice) ovládal. Poté si role vyměnili. Na závěr si již předem utvořené dvojice žáků zasoutěžily při hře „Palečky“.

Děti so vyzkoušely několik kooperativních her, které byly založené na spolupráci. Cílem vzdělávacího programu bylo, aby si žáci uvědomili, že by měli být zodpovědní za svoje chování a že by měli respektovat názory jiných lidí. Prostřednictvím jednotlivých her měli pochopit  důležitost a výhody spolupráce, což se jistě podařilo.  Všichni si kromě jedinečných zážitků odnesli i mnohá poučení, rady a zkušenosti, které se jim v životě jistě budou hodit.