Je to tak! Ve středu 17. září jsme vyrazili do Prahy, abychom navštívili ČeskouP1000484 televizi. Moc jsme se těšili a ve 13 h jsme již vstupovali do hlavní budovy. Ujala se nás příjemná průvodkyně, která nás provázela jednotlivými studii a ochotně nám sdělovala zajímavosti z natáčení známých pořadů. Studia nám připomínala velké plechovky s desítkami světel u stropu. Na chvíli se z některých z nás stali kameramani, herci nebo režiséři. Stát za moderátorským stolem a používat čtecí zařízení není zase tak jednoduché, jak by se zdálo. Také jsme si vyzkoušeli pohádkové klobouky, prohlédli si filmové rekvizity a kostýmy herců.

Během exkurze jsme tajně doufali, že uvidíme nějakou známou osobnost. A měli jsme štěstí! Představte si, že jsme se vyfotografovali s panem Ivanem Trojanem. Při odchodu jsme ještě potkali pana Adama Krause. Byl velmi příjemný, pohovořil s námi a trpělivě se podepsal všem zájemcům. Plni zážitků jsme se vraceli z exkurze po ČT domů, abychom mohli rodičům vyprávět. Děkujeme p. uč. E. Gábrlové, že pro nás tuto akci zorganizovala. Děkujeme i paní Lence Polánské, která nás doprovázela.

Žáci VII. třídy