Poslední den školního roku dostanou žáci vysvědčení a hurá na prázdniny. Šestá třída souhlasila s tím, že tečkou za ukončeným ročníkem bude spaní ve třídě. Těšení a očekávání bylo veliké. S předstihem několika dní všichni přemýšleli, jak si pobyt zpříjemnit.

30.června v 18,00h začal v kmenové třídě naplánovaný program. Každý účastník měl patřičné vybavení a nechyběli ani plyšoví kamarádi. Ten den bylo venku opravdu nebývalé horko. Teploměr ve třídě ukazoval 27 °C a nedalo se skoro dýchat, proto bylo vhodné se přesunout na chladnější chodbu. Aktivity začaly pěkně polehoučku a směřovaly k postupnému upevňování vztahů mezi spolužáky. Prvním úkolem byla stará kovbojská hra. Po motivaci a domluvě na strategii každý dostal jednu zápalku a podle stanoveného pořadí ji musel co nejopatrněji umístit na úzké hrdlo skleněné láhve tak, aby žádná ze zápalek nespadla. A podařilo se! Dále následoval hod polštářem přes celou chodbu do otevřených dveří. Pro úspěch bylo dvakrát opakováno. Pak se šesťáci proměnili v jezevčíky a měli předvést norování. Lišku nahradil plyšový pes a nora byla sestavena z položených židlí. Všichni se náramně bavili a nikomu nevadilo, že byl trochu otlačený.

Po krátkém odpočinku byl dán pokyn k přesunu na školní hřiště. Zde již byl příjemný chladivý stín. S paní učitelkou třídní se hrály různé míčové hry. I přes zájem žáků musely být po hodině ukončeny, protože čas nemilosrdně utíkal a blížila se večeře u ohniště. Každý opékal to, co si přinesl podle své chuti. Po posilnění a osvěžení program pokračoval ve druhém patře školní budovy. Losováním byli žáci rozděleni do dvou skupin, aby mohl probíhat souboj v hledání lístečků s čísly ve vyznačeném prostoru. Motivací bylo pátrání po vzácných drahokamech dvou barev. Vytrvalé povzbuzování všech členů přispělo k tomu, že výsledky obou družstev byly téměř rovnocenné. V dalších minutách se škola proměnila v tajemný hrad s podzemní chodbou. Ano, tolik očekávaná stezka odvahy nesměla chybět. Trasa vedla sklepem. Chlapci a dívky vstupovali po jedné minutě do neznámých prostor s baterkou v ruce a během cesty měli splnit ještě dva úkoly-jeden písemný, druhý ústní. Ve 23,00h byli všichni zase ve třídě a sdělovali si horlivě své dojmy. Po vykonání hygieny každý ulehl do svého improvizovaného pelíšku. Na dobrou noc žáci ještě zhlédli část z dobrodružného filmu o pirátech na prokletém ostrově. Kdo nemohl hned usnout, směl si potichu povídat se svým kamarádem.

Druhý den po probuzení následovala ranní hygiena, snídaně ve školní kuchyňce a společné zhodnocení celé akce. Všichni si řekli, že si nocování užili a že v příštím roce chtějí opakování. Dokonce zazněly návrhy na nové aktivity.