Plán na týden 11. 5. – 15. 5. 2020

Plán na týden 09 – 9. třída 11. 5. – 15. 5. 2020
  Různé:
 Těším se, až se opět sejdeme ve škole – viz e-mail.
Učivo
Český jazyk Dobrý den, úkoly pro tento týden vypracovávají pouze ti, kteří nedochází na dobrovolnou přípravu na přijímací zkoušky.

Zadání Čj 9, 11. 5. – 15. 5. 2020

Tvoření slov a slovotvorba

Anglický jazyk Milí deváťáci, vím, že vaše příprava na přijímací zkoušky vrcholí, tak úkol KOR 9 nebude moc náročný.

Unit 2D – Kids – Andy is in trouble

  • UČ 26/1a – připomeň si, co se dělo v minulém dílu Kids (učebnice str. 14). Zkus si převyprávět nahlas ten příběh.
  • UČ 26/1b – Poslechni si ukázku a odpověz do malého sešitu na dvě otázky z tohoto cvičení. Poslechni si ukázku ještě nejméně jednou a zkus si zajímavé fráze zapamatovat, číst zároveň s poslechem, ať můžeš věrně napodobovat intonaci a výslovnost.
  • UČ 26/2 – Do malého sešitu odpověz na otázky
  • UČ 27/3 – Řekni si nahlas, jak myslíš, že bude příběh pokračovat. Pak si pusť ukázku, ať se dozvíš, jestli jsi odhadl závěr správně.
  • PS 20/1 – Doplň cvičení správnými slovy.

Zašli mi stránku malého sešitu. Mail označ KOR 9.

Have a nice week! Good luck to you!

Německý jazyk  1.   Učebnice – str.66,cv.14 – ústně

2.Prac.sešit – str.68  Procvič si ústně
Bonus pro zvědavé!!!! Zkus pospojovat
Pozor na  časování slovesa ANHABEN    –  sloveso s odlučitelnou předponou !!
Přepošli překlad :
moje taška, jeho kniha, její chlapec,náš dopis,jeho ponožky,vaše třídy, moje tašky, naše domy, jejich bundy jeho kalhoty,vaše pulovry,jejich /oni/ kabáty,tvoje boty,váš pes,jejich kočka,
Je to Váš /vykání/ dům pane Schwarz?
Tak ještě 8.lekci a máme vystaráno.Tak vydržte,věnujte se hlavně přípravě na přijímací zkoušky,budu držet palce. Zdravím i ty,kteří moc nekomunikují.Jk
Matematika  Tady jsou úkoly pro ty, kteří tento týden nebudou chodit do školy:09_úlohy

Pracuj do cvičného sešitu, úlohy si rozvrhni tak, abys mi poslal/a každý den alespoň 3 až 4 úlohy.

Dějepis
Str.93 -96  samostudium – přečíst,stručný zápis
Studená válka – vznik str.96
= 50tileté období mezinárodního napětí po 2. svět.válce
konflikt mocenský –  soupeřily mezi sebou 2.vítězné státy USA  a  SSSR
     ”         politický USA  – demokratický stát
                               SSSR – tvrdě totalitní stát
Zcela odlišné názory,boj o ovládnutí Evropy
1.fáze 1946 – 1953
4 fáze studené války  –  vypiš si do  sešiti
Počátky studené války
Za počátek je považován projev Churchila v Americe ve Fultonu
1946 v Evropě 2 sféry rozděleny tzv.ŽELEZNOU OPONOU  /vypiš,co se tím myslí/
1947  Trumanova diktatura  –  svět se rozdělil na západní /demokratický blok/ a východní /totalitní/
Marshallův plán  /státní tajemník USA /
Evropa po válce vyčerpaná,včetně SSSR.USA měly nadbytek zboží,neměl kdo nakupovat.Marshall vymyslel plán,poskytnout státům Evropy zboží,potraviny ,suroviny zdarma včetně menších finančních půjček.
Vše ale s podmínkou : úzká spolupráce s ………………………………..mezi………………………………..zeměmi.
SSSR odmítl,tím se svezly i země pod jeho vlivem i Československo.
Západ se díky plánu dostal na předválečnou úroveň
Východ zaostal,včetně Československa
Přírodopis
Zeměpis Státy podle lidnatosti, učebnice str. 11 – 14

  • Do sešitu udělat tabulku deseti nejlidnatějších států světa, nejnovější údaje o počtu obyvatel jednotlivých států dohledejte na internetu a doplňte do tabulky.
  • Ústně řešte úkoly z učebnice, str. 14

Opakovaně upozorňuji na vaši povinnost vypracovávat a zasílat zadané úkoly. Díky za ty poslané, jsou OK.

Fyzika  Pomalu se dostáváme na závěr našeho tématu. Ukončíme ho termonukleární reakcí:)A) Podívej se na video

https://www.youtube.com/watch?v=D5YDBY15QsE a doplň si poznámky k zápiskům z minulého týdne.

B) Přečti si článek v učebnici (str. 90 – 92)

C) Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=seCg5D0Nvy0

D) udělej si výpisky:

– co je to termonukleární reakce, jaké jsou podmínky vzniku a co se při ní uvolňuje,

– co se děje ve hvězdě (+ obrázek – postup reakcí),

– co je to tokamak

– co je to jaderná fúze (viz internet)

Zápisky mi pošli na e-mail do čtvrtka a napiš mi, co si o videu z C) myslíš.

Chemie Zápis do sešitu / učebnice str. 88 až 89, přečíst, pak psát/

  ENZYMY

1/ Jsou to katalyzátory bílkovinné povahy.

2/ Účastní se všech dějů v organismu.

3/ Způsobují změny: a/ nežádoucí – např. kažení potravin

b/ žádoucí – např. výroba jogurtů, sýrů, kefíru, . . .

4/ Užití: a/ při výrobě pracích prostředků

b/ při odstraňování ropných skvrn

c/ při výrobě piva a vína

Úkol : Na internetu si najdi, jak se vyrábí pivo. Zápis musí obsahovat: definici, suroviny pro výrobu, popis jednotlivých fází/ stručně/. Uveďte 10 značek tohoto nápoje. Tatínek vám jistě pomůže.      Zaslat do soboty.

Připomínám, že zaslané úkoly si eviduji.    Přeji hezký týden. EG

Ostatní předměty

 

10.5.2020 vložil zstk