Plán na týden 11. 5. – 15. 5. 2020

Plán na týden 09 – 6. třída  11. 5. – 15. 5. 2020
  Různé:
Učivo
Matematika Tento týden se zaměříme na dělení desetinného čísla přirozeným číslem.

Str. 107, cv. 1/a…… i/ – celé, zkontroluj podle učebnice

cv.2/a…c/- jen první řádek, kontrola násobením

cv.3/a…c/ – jen první řádek, kontrola násobením

Str. 108,cv. 8 /a…c/ jen první řádek, počítej pouze na desetiny,

zkontroluj podle učebnice ( vzadu jsou výsledky)

Úkoly si sám rozplánuj na celý týden. Stačí mi napsat, zda vám počítání šlo. Kdyby byl problém, ozvěte se.  EG

Anglický jazyk Šesťáci, Vaše aktivita je většinou velmi chabá.

Chválím Matyho, Rosťu a Dana za poslání úkolu KOR 8.

Ostatní neposlali nejen poslední práci, ale velmi často mají mezery i v předchozích týdnech. Velmi kárám Karla, Marka, Adama, Tomáše Pavliše, Jiřího a Radima. Tomáš Košnar by měl taky doplnit mezery.

Jsem z Vaší neaktivity velmi zklamaná. Uvědomte si, že uzavření škol není to samé jako prázdniny. Angličtině máte věnovat 3 x 45 minut týdně místo výuky a další čas, který byste strávili vypracováním domácích úkolů.

Jak měla vypadat vyplněná tabulka na přehled časů, Vám zatím neprozradím. Jen Rosťa a Dan mi zaslali své verze.

KOR 9

 • PS 25/6a – Přečti si článek o surikatách, nejoblíbenějších zvířatech dívky Azry.  Do malého sešitu si článek přelož.
 • Dále do malého sešitu anglicky odpověz na otázky:
 1. Where do they live?
 2. What colour are their ears?
 3. How many meerkats are in one group?
 4. What do they eat?
 5. Why do one meerkat guard when other meerkats eat?
 6. What do a guard meerkat do when it see an eagle, a snake or a fox?
 • PS 25/6b – Do malého sešitu vypracuj toto cvičení. Věty, které jsou pravdivé, opiš. Věty, ve kterých je nějaká nepravda, oprav a napiš do sešitu správně. Před každou větu napiš buď T(true) nebo  F (false).
 • PROJECT – do projektového sešitu vypracuj popis svého nejoblíbenějšího zvířete MY FAVOURITE ANIMAL. Inspiruj se popisem surikat. Pokud nemáš projektový sešit u sebe, vypracuj to na prázdný list A4, který si potom do sešitu vlepíš. V žádném případě nechci, abys kopíroval nějakou internetovou stránku nebo článek na wikipedii. Chci, abys napsal velmi jednoduchou angličtinou svůj vlastní text. Nezapomeň, že každá věta začíná podmětem, následuje sloveso, pak další větné členy. Text bude v přítomném čase prostém. Často budeš používat sloveso být (is = je, are = jsou). Popiš, jak vypadají, co jedí, kde žijí, a můžeš přidat další zajímavosti. Nepoužívej v žádném případě slovíčka, která neznáš. Text musí být velmi jednoduchý. Angličtina totiž jednoduchá je! Upozorňuji, že věty z překladače poznám. A pak neuznám. Prohlédni si návod v učebnici na straně 31. Třeba Ti pomůže. Nezapomeň projekt doplnit obrázkem.
 • PS 22/1 – zakroužkuj jednu možnost, která odpovídá popisu
 • PS 22/2 – najdi osm dalších zvířat
 • PS 22/3 – poslechni si ukázku a očísluj zvířata podle pořadí, v jakém jste je slyšeli.

Have a nice week!

Český jazyk  Tento týden si procvičíme   ČÍSLOVKY.

1/ Str. 53, pravopis číslovek           Přečti si zabarvený text / raději dvakrát/ a pak vypracuj cvičení     1.

2/Str.54, skloňování základních číslovek

Přečti si zabarvený text / zase raději dvakrát/ a pak vypracuj cvičení 1.     Číslovky piš slovy.

Termín: do soboty

Upozorňuji, že zasílané úkoly si eviduji.   Jinak přeji hezký týden všem šesťákům. EG

Dějepis
Punské války
1.Řím ovládl Itálii,stal se konkurencí Kartága /západ.Středomoří /.
2.Řím toiužil po nadvládě nad Kartágem-střet vyústil ve 3 punské války ,Římané říkali kartágincům PUNOVE.
1. punská válka – vyhlásilo Kartágo,ale bylo poraženo.Získali Sicílii,Sardinii a Korsiku,staly se říms.provinciemi,Kartágo platilo Římu válečné náhrady.Řím vybudoval válečné loďstvo,stal se námořní velmocí.Punové ztratili ostrovy,místo toho obsadili část HISPANIE /Španělsko/
2.Druhá punská válka začala útokem punského vojevůdce HANNIBALA.Při svém útoku použil několik desítek slonů a překročil Alpy.Přes velké ztráty vojska a slonů překvapil Římany a porazil je.Další bitvou byla bitva u KANN.Římané odmítli mír.Hannibal se dostal až k Římu.Aby se Řím zbavil Hannibal.vojsk pustošících  Itálii,vylodili se v Africe,Hannibal se přemístil bránit Kartágo,ale byl říms.vojskem poražen.
Kartágo  – muselo postoupit Římu všechna území mimo Afriku
                 – vydat lodě a slony
                 -válečné náhrady
3.punská válka   – Kartágo napadaly sousední státy,Punové se bránili,Římané jim vypověděli válku,2 roky obléhali Kartágo,v r. 146 př.n.l.srovnali Kartágo se zemí.
Ovládnutí Makedonie a Řecka
Ve 2 punských válkách pomáhl Hannibalovi makedonský král.Římané odvrátili útok,po válce na Makedonii zaútočili. 168 př.n.l.bitva u PYDNY,po porážce se Makedonie stala  římskou provincií.
146 př.n.l. Římané srovnali se zemí i KORINT.Odvezli obrovské bohatství a Korinťané jako Kartáginci skončili v otroctví.Řecko padlo pod římskou nadvládu.Středozemní moře bylo obklopeno římským imperiem /obrovský stát/
Zapište si do sešitu,už nám toho mnoho nezbýva,tak vydržte,Pozdravuji vás,těm ,co mi posílají důkazy ,že pracují,moc děkuji. jk
Přírodopis Nalep si do sešitu tento zápis:

11.5. Vzdušnicovci – zápis

Přečti si text Hmyz v učebnici na straně 46-49.

Zeměpis Afrika – poloha, rozloha a členitost pobřeží, učebnice strana 125 – 126

Zaslat pracovní list do neděle 17. 5.

Fyzika Tento týden procvičíme výpočty, které souvisí s hustotou, a čeká nás jeden důležitý úkol – přihlásit se do Office365. Kdo neví, jak na to, tady je návod:

 • pusť si internet a do vyhledávače napiš Office365 login,
 • vyber Přihlášení k Office 365,
 • jako uživatele zadej svou školní e-mailovou adresu – je podobná té mojí: sadeckap@zstk.cz (=prijmeni + 1. pismeno-jmena@zstk.cz),
 • do hesla napiš stejné heslo, jako když se ve škole hlásíš v počítačové učebně do počítače,
 • najdi poštu – je v OUTLOOKu – najdeš tam v e-mailu pozvánku na videoschůzku v Teams.

V úterý 12. 5. od 14:00 hodin nabízím konzultaci za použití aplikace Teams – tu naleznete v Office365. Po přihlášení do této aplikace stačí v kalendáři během pondělí nebo úterý potvrdit účast. A pak se, v úterý ve 14:00 hodin, znovu přes kalendář připojit se společné schůzce.

Další úkoly pro tento týden:

A)Vypracuj pracovní list a nalep si ho do sešitu.

09- m+ro

B) Zkontroluj si v učebnici na str. 50 dole, zda jsi vzorec pro výpočet hmotnosti odvodil správně:)

C) Pozorně si pročti řešení příkladu o hmotnosti ledové kry na str. 50 a 51.

D) Vypočítej do školního sešitu následující příklady (nezapomeň zapsat zápis zadání, hustoty najdeš v Tabulkách – viz minulý týden nebo v učebnici na str. 50):

 1. Kolik kilogramů váží hromada písku, jestliže objem písku je 2,5 m3?
 2. Vypočítej hmotnost bronzové sochy. Socha má objem 0,8 m3.
 3. Kolik kilogramů váží 20 litrů benzínu? (Nápověda: litry převeď na m3.)
 4. V teploměru je 5 ml rtuti. Kolik gramů rtuť váží? (Nápověda: hustotu rtuti převeď na g/cm3.)
 5. Sochař Aleš si vyrobil pro svoji neobvyklou sochu krychle z hliníku, olova, porcelánu, olovnatého skla, korku a dubového dřeva. Všechny kostky měly objem 1,5 m3.
  • Seřaď kostky podle hmotnosti od nejlehčí po nejtěžší.
  • Aleš ze všech kostek vytvořil neobvyklou sochu. Jakou hmotnost má celá socha?
  • Nakresli, jakou sochu Aleš mohl vytvořit.

Úkoly mi pošli do konce týdne na e-mail.

Ostatní předměty
10.5.2020 vložil zstk