Plán na týden 18. 5. – 22. 5. 2020

Plán na týden 10 – 9. třída 18. 5. – 22. 5. 2020
  Různé:
   
Učivo
Český jazyk Zadání Čj 9, 18. 5. – 22. 5. 2020
Anglický jazyk KOR 10

1.       Zopakuj si příběh KIDS – Andy’s in trouble, přečti si ho nahlas, doporučuji ho i poslechnout (zadání Kor 9), pak to zkus převyprávět anglicky vlastními slovy.
2.       Učebnice 27/4a – EVERYDAY EXPRESSIONS – zápis do velkého sešitu, nadpis, napsat 7 vět (seřadit správně slova) a do druhého sloupečku napsat české ekvivalenty. Nauč se výrazy zpaměti.
3.       Nauč se slovíčka U2D
4.       Pracovní sešit 20/1 – doplň slova, většinou se jedná o fráze ze školního sešitu a ze slovíček.


Další úkoly jsou jen pro ty žáky, kteří nechodí do školy:
Učebnice strana 28 – Teenagers‘ reading habits (Čtenářské zvyky mladých lidí) – nadpis do velkého sešitu.
1.       Přečti si s porozuměním první odstaveček. Vyber k němu nadpis z cvičení 1 (nahoře máš v boxu čtyři nadpisy ke čtyřem článkům) Do velkého sešitu napiš 1. podnadpis a pod ěj vypiš všechna pro tebe neznámá slovíčka, která jsi musel hledat ve slovíčkách (PS str. 82/první sloupeček Culture) nebo ve slovníku.
2.       Toto zopakuj pro další tři odstavečky.
3.       28/2 – napiš si do sešitu tabulku a ČESKY vepiš, jaké jsou rozdíly u chlapců a dívek.
4.       28/3 – do velkého sešitu piš otázky a hned na ně i odpověz.


Jako KOR 10 mi posílejte Everyday Expressions ve velkém sešitě, PS 20/1. Ti, co nechodí do školy, mi ještě zašlou stránku velkého sešitu s úkoly k článku Teenagers‘ reading habits.
Good luck!
Matematika

Čeká nás poslední velké téma, a tím jsou funkce.

A) Napiš si do sešitu nadpis nového tématu –

B) Napiš si nadpis 1. kapitoly – Pojem funkce

C) Podívej se na videa

https://www.youtube.com/watch?v=lZN6g9u4C-k&list=PLD-MTmOzXT5Mida3iVsIbxySbi_14g8Bv (nelekni se, že se tam mluví o vysoké škole:)

https://www.youtube.com/watch?v=VF46MGwtZlU

Snaž se porozumět, co je funkce.

D) Přečti si 1. odstavec na str. 71 v učebnici Algebry a pak i Slovníček.

Slovníček si opiš do sešitu Algebry. Pod něj si zapiš nejméně jeden příklad z videí.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Až sem jsou to úkoly společné. Zde si to rozdělíme:

Ti, co nechodí do školy:

Zápisky mi pošli na e-mail.

E) Do cvičného sešitu vypracuj ze sbírky cvičení na str. 19 – 22. Výsledky si zkontroluj vzadu ve sbírce. – Úlohy mi posílat nemusíš.

Pokud bude něco nejasného, piš e-mail.

A pošli mi úkoly, které ti chybí (nejvíc dohánět má Julie, Jára, Petr, Mirek a Michal P.)

Ti, co do školy chodí:

Přineste si zápisky do školy spolu s učebnicí Algebry, ve škole budeme pokračovat.

Přineste si také vypracované úlohy z týdne 08.

Těším se na viděnou:)
Německý jazyk Zopakuj si ještě jednou přivlastňovací zájmena,učebnice str.66
Pracovní sešit str. 69 / cv. 2,3,4
Příště začneme 8.lekci, zdravím vás jk
Dějepis Vznik Severoatlantické aliance  str.99
Rok 1949 vznik NATO /Organizace………………………………/ – vojenské sjednocení států západní Evropy – NATO založily Spojené státy
1. berlínská krize a rozdělení Německa na 2 státy
Víme,že Německo bylo rozděleno  do 4 okupač…………………………o
Různé názory : VB a USA . sjednocení a zapojení do evropské politiky
                           : SSSR – sjednocení ano,ale ne ekonomická velmoc
                           : Francie nechtěla silné Německo z obavy o bezpečnost
USA,VB i Francie  nakoec spojily svoje zóny a využily Marshallův plán
Měnová  reforma,příprava vzniku Západoněmeckého státu.
Reakce Stalina   –    1.blokáda Berlína   ,1. berlínská krize / přečti si str. 100 / co následovalo.
Proč vznikl letecký most ?….………………………………………..
1949 září vyhlášena  SRN = Spolková……………………………………
1949 říjen vyhlášena  NDR = Německá ……………………………
Též Berlín rozdělen na dalších 40let !!!!!!!!
Hrozba 3. svět. války  nebezpečí použití atomové bomby
Ohnisko vzniku dalšího místa na Zemi    – východní ASIE KOREA /byla do konce 2.svět. války okupována Japonskem/
1945 osvobozena  SSSR a USA,Korea byla podle 38.rovnpběžky rozdělena na :
SEVER = SSSR  komunistická ………………………………………….KLDR
JIH        = USA    –  Korejská………………………
V r. 1950 se souhlasem Stalina I Číny      KLDR zaútočila  na JIŽNí  a snaha spojt oba státy.
Stalin chtěl zaútočit na západní Evropu,východní blok mobilizoval,hrozila 3.světová válka.Po dlouhých jednáních domluveno PŘÍMĚŘÍ .VÝSLEDEK ALE AŽ PO SMRTI  STALINA v r.1953
Výsledek ……………………………………=2 státy
Přečtěte si postranní pruhy,je tam spousta zajímavostí,lépe vše pochopíte.Zdravím vás jk
Přírodopis

Přečti si text Geologický vývoj a stavba ČR v učebnici na straně 75-80.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

18.5. Geologický vývoj a stavba České republiky – zadání

Zeměpis
Státní hranice a typy států podle polohy, učebnice str. 18 – 25
– Přečíst články
– Udělat zápisy do sešitu
Fyzika

Čeká nás poslední téma – a tím jsou Polovodiče.

A) Napiš si do sešitu nadpis tématu Polovodiče

B) Podívej se na videa

https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4  (do 4:31),

https://www.youtube.com/watch?v=KGuyw9sTioc (do 1:29),  

https://www.youtube.com/watch?v=MCe1JXaLEwQ#t=15   (2,5 minutové video je v angličtině, ale nemělo by to vadit:)

C) Přečti si kapitolu ELEKTRONY A DÍRY v učebnici a udělej výpisky:

–  Jaké jsou vlastnosti polovodičů

– Jak se liší polovodiče od vodičů a nevodičů?

– Které konkrétní látky (prvky) patří mezi polovodiče?

– Jak závisí el. odpor polovodiče na teplotě (na rozdíl od vodičů)?

– Co vede el. proud v polovodiči?

– Co je termistor, jak pracuje a kde se využívá?

– Co je fotorezistor,  jak pracuje a kde se využívá?

 

D) Napiš mi, které video pro tebe bylo nejvíce srozumitelné (a nebo text v učebnici:)

 

Úkoly mi pošli na e-mail do pátku.

Chemie

Proveď zápis do sešitu.  Doplň chybějící informace / CH9 – str. 90/.   Termín: do soboty

 NUKLEOVÉ  KYSELINY

  1. Jsou to makromolekulární látky, složky živé hmoty.
  2. Jsou nositeli genetické /dědičné/ informace.
  3. Obsahují: a/…………………………. b/………………………………………………  c/……………………………………………………..
  4. Druhy nukleových kyselin:  DNA – a/chemický název: ……………………………………… b/výskyt- v jádru buněk   c/význam – k uchování dědičných znaků                 RNA – a/chemický název: ……………………………………….b/výskyt- v cytoplazmě c/ význam – k přenosu dědičných znaků
  5. Kterou kyselinu obsahuje koronavirus? ………………………………………..
17.5.2020 vložil zstk