Ve čtvrtek 4.října jsme v družině přivítali pana Rudu Petráše, moderátora, který se postaral o to, že se děti pobavily, zazpívaly si, zasoutěžily, oživily si znalosti z oblasti pohádek, rozpoznávaly poslepu vůně, chuti apod. Rodiče nám vyšli vstříc, že děti vyzvedávali později, a proto měli možnost i dojíždějící zhlédnout zábavný pořad, kterého se sami aktivně účastnili. Zvědaví byli i starší žáci, které jsme v družině ochotně přivítali a zapojili jsme je také do soutěží. Byly to příjemně strávené společné chvilky.

Za ŠD Soňa Janotková