RecitaceKaždoročně vyhlašuje Dům dětí a mládeže Chrudim okresní PŘEHLÍDKU DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ. Jedná se o soutěž pro recitátory ze základních škol, odpovídajících stupňů víceletých gymnázií, ZUŠ, DDM a dalších organizací. Naše škola se jako již tradičně této akce zúčastnila.

Účasti v okresním kole předcházelo klání recitátorů nejprve v rámci každé třídy zvlášť. Ti nejlepší z každého ročníku postoupili do školního kola, které se konalo 18. února 2016. Soutěžilo se v pěti kategoriích – žáci z 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy, 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy. Školního kola se zúčastnilo celkem 36 žáků. Porota, skládající se ze tří vyučujících, neměla při výběru těch nejlepších lehkou úlohu. Všichni soutěžící se snažili, ale zvítězit a postoupit mohli pouze ti nejlepší.

Pořadí nejlepších recitátorů ze školního kola, kteří byli oceněni diplomy a věcnými cenami:

 1. kategorie:
 1. místo – Markéta Šinkorová – postup do okresního kola
 2. místo – Radim Holub
 3. místo – Daniela Kábelová
 1. kategorie:
 1. místo – Kryštof Chlebný, Marek Tichý – postup do okresního kola
 2. Radim Šretr
 3. Veronika Jehličková
 1. kategorie:
 1. místo – Nela Ducháčková – postup do okresního kola
 2. místo – Kateřina Drápalíková – postup do okresního kola
 3. místo – Julie Červenková, Karolína Kábelová
 1. kategorie:
 1. místo – nebylo uděleno
 2. místo – Sabina Břeňová
 3. místo – Vladimíra Hrdá
 1. kategorie:
 1. místo – Sára Tichá – postup do okresního kola
 2. místo – Sabina Neuwirthová, Justýna Neuwirthová
 3. místo – Anna Hronová                                                                                                         Okresní kolo soutěže se konalo v Chrudimi ve dnech 8. a 9. března 2016. Zde odborná porota nestanovuje pořadí, ale vybírá nejlepší vystoupení, které doporučí do krajského kola. Může udělit čestná uznání dalším inspirativním vystoupením. Konkurence byla veliká a početná, přesto jsme si jedno čestné uznání přivezli. Vybojoval ho žák 3. třídy Kryštof Chlebný. I ti, kteří si žádné ocenění z Chrudimi nepřivezli, nezůstali ochuzeni o jedinečnou atmosféru soutěže a o zážitky z recitačních vystoupení žáků jiných škol. Získali tak pro sebe cenné zkušenosti a pěkné vzpomínky.                                                                                                                                        Irena Divišová