Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu se zněním § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitel Základní školy Trhová Kamenice, okres Chrudim na pátek 21. prosince 2012 ŘEDITELSKÉ VOLNO z provozních důvodů.

Děkujeme za pochopení Mgr. Radek Nejedlý