Dne 24. 5. 2019 absolvovali žáci naší školy vzdělávací program s názvem Síla lidskosti. Program byl věnovaný siru Nicolasi Wintonovi, jeho životu a práci. V hodinu trvajícím dokumentu byla popsána Wintonova práce při organizaci odsunu židovských dětí z Čech, jeho snaha dostat co nejvíc dětí z válkou ohroženého Československa. Nutnost najít pro děti v zahraničí náhradní rodiny, které by byly ochotné se jich ujmout a poskytnout jim azyl na neznámou dobu. Součástí programu byla i beseda s vyprávěním o životě přeživších, jejich osudech po válce a jejich setkání se samotným Nicolasem Wintonem.