Mgr. Radek Nejedlý
nejedlyr@zstk.cz

S čím se tedy na mne můžete obrátit?

Které problémy spadají do mé kompetence?

  • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
  • experimenty žáků s návykovými látkami
  • vandalismus, krádeže, opakované ničení osobních věcí žáků ve škole
  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
  • projevy rasové a menšinové intolerance
  • domácí násilí a sexuální zneužívání
  • a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Kompletní náplň práce