Chemické soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ se letos zúčastnilo 6 500 žáků.  Soutěžící musí prokázat široké teoretické znalosti i praktické dovednosti v laboratoři. Z uvedeného počtu odborná porota vybere tři desítky těch nejlepších. Letos šlo o 34 žáků. Mezi nimi je

VOJTĚCH REMEŠ, žák 9.třídy naší základní školy. Umístil se celkově na krásném 15. místě. V laboratorních činnostech získal 59 bodů. První soutěžící měl 62 bodů.  Radost byla veliká!  Ze 196 základních škol z 5 okresů bylo vybráno 20 nejlepších. ZŠ Trhová Kamenice je mezi nimi. 13. místo potěší, neboť před námi jsou školy jako např. Pardubice / 6krát/, Hradec Králové / 2krát/, Jablonec nad Nisou, Havlíčkův Brod nebo Žďár nad Sázavou.

Vojtovi patří velká gratulace za prokázané vědomosti a dovednosti a také pochvala za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie