V pátek 9. 11. 2018 se žáci 9. a 8. třídy účastnili v Hlinsku na Odborném učilišti pro truhláře SOUT Chotěboř soutěže, která měla za úkol jim přiblížit učební obory, které SOUT nabízí. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a pracovali s různými materiály. Jedna skupina vyráběla kovové jehlice, druhá zkoušečku na elektriku, třetí věšáček na klíče ze dřeva, čtvrtá programovala robota a pátá skupina měla za úkol vše dokumentovat a vytvořit z celého dne letáčky na jednotlivé výrobky

a závěrečnou prezentaci v powerpointu. Žáci byli z činností nadšeni a někteří získali i bližší představu o svém budoucím povolání. Vyhodnocení celé soutěže proběhne ve slavnostním duchu počátkem prosince na Městském úřadu v Hlinsku.