Jak je již tradicí na naší škole, každoročně probíhá spolupráce mezi nejstaršími a nejmladšími žáky. Naši „deváťáci“ navštívili „prvňáky“ a poprvé se jim představili. Poté si role obrátili a i ti mladší o sobě řekli několik zajímavých informací. Po vzájemném seznámení společně vyplňovali křížovku, ve které hledali ukryté pohádkové postavy. Následovala zábavná hra Molekuly, při které tančili na píseň a vytvářeli skupiny. Bylo pěkné pozorovat zpětnou vazbu mezi oběma věkovými skupinami a vytváření prvních kamarádských vztahů v komunikaci a při pohybové hře.