1. září brzy ráno, jsme se my, žáci 7. třídy trhovokamenické školy vypravili linkovým autobusem na třídenní adaptační pobyt do Svratouchu. Ubytováni jsme byli v chatkách dětského tábora DDM Hlinsko. Nedlouho po příjezdu se ukázalo, že jsme se posunuli nejenom v prostoru, ale i v čase, a to o pěkných pár staletí nazpět. Ocitli jsme se ve středověku. Stali se z nás panoši usilující o to, stát se rytíři. Cesta k rytířskému titulu byla náročná. Museli jsme prokázat odvahu, statečnost, zručnost, zdatnost, důvtip, vytrvalost, oddanost i pokoru. Dělo se tak

    prostřednictvím aktivit a her, které si pro nás připravily paní učitelky. Mnozí z nás se osvědčili i v kuchyni. Jídlo jsme si totiž připravovali sami. Podávaly se samé lahodné pokrmy. Úspěch měly především zapečené brambory či rizoto. Vrcholem celého pobytu byl rytířský turnaj na místním kolbišti. Klání přihlíželi dokonce i král s královnou. Všichni bojovníci a jejich věrní oři si vedli výborně. Král nás při slavnostním ceremoniálu pasoval na rytíře a z rukou královny jsme obdrželi rytířský diplom. Potom už nezbývalo nic jiného než se vydat zpět do současnosti. Získané rytířské ctnosti jsme cestou (snad) neztratili.

sedmáci ze ZŠ Trhová Kamenice