Dne 12. prosince 2019 se v sokolovně v Trhové Kamenici uskutečnil již tradičně VÁNOČNÍ JARMARK S BESÍDKOU pro rodiče a širokou veřejnost, pořádaný Základní školou v Trhové Kamenici.

Každá třída připravila nějaký výrobek a rodiče si ho mohli potom na jarmarku zakoupit. V nabídce bylo též občerstvení a voňavý vánoční punč.

Ve všech třídách se také během listopadu a prosince pilně trénovalo, abychom rodiče potěšili krátkým představením.

Naši nejmenší, prvňáčci, s paní učitelkou Tichou předvedli Čertovské vystoupení plné básniček, písniček a tanečků.

Žáci druhé až páté třídy ztvárnili Živý betlém, který s nimi připravila paní učitelka Zemanová a Slavíčková.

Šestá třída zahrála pod vedením paní učitelky Melounové vtipnou pohádku ,,O Perníkové chaloupce“; ta se opravdu vydařila a líbila.

Dále vystoupila sedmá třída se svým tanečním číslem a také nám zahrála Tereza Paulusová na housle. Dohled a koordinaci zajišťovala paní učitelka Korečková a pan učitel Meloun.

Osmáci s paní učitelkou Gábrlovou se nechali inspirovat televizním pořadem „Česko má talent“ a dokázali, že i naše „Osmička má talent“. Každý z nich předvedl, v čem vyniká a co ho baví, a poté nám společně všichni zatančili.

A nakonec přišli naši nejstarší, deváťáci, kteří si s paní učitelkou Sádeckou připravili velké překvapení; a to světelnou show. Tančili potmě se svítícími tyčkami připevněnými na těle. Vystoupení se zvlášť svojí netradičností opravdu líbilo.

Speciálním číslem bylo hudební vystoupení skupiny Abraka, která nás vánočně naladila svými koledami, zahranými na klarinet, kytary, housle, flétnu….

Celý program byl opravdu moc hezký a sklidil velký potlesk i kladná hodnocení ve školní kronice.

 

A proto chci za všechny žáky poděkovat učitelům, kteří s námi nejen trpělivě nacvičovali jednotlivá představení, ale zajistili i veškerý doprovodný program k dokreslení krásné předvánoční atmosféry celé této akce (výzdoba, prodej výrobků, moderátorství, občerstvení…).

Děkujeme zároveň za poskytnutí prostor sokolovny, podporu z obecního úřadu a panu Švecovi za ozvučení.

 

Daniela Kábelová, 5. ročník  + Mgr. Eva Zemanová

 

 

 

 

 

 

 

V předvánočním prosincovém čase se Základní škola prezentovala i na dalších kulturních akcích naší obce.

Postaral se o to žáci pěvecký kroužek „Pěváček“, který navštěvují ve svém volném čase žáci milující zpěv a hudbu ze všech ročníků naší školy. S radostí a velkým zapálením secvičili spolu s paní učitelkou Zemanovou celé pásmo adventních, vánočních a zimních písniček a básniček.

Mohli jsme je slyšet při:

Rozsvěcování stromu na náměstí v TK – dne 1. prosince

Předvánočním zpívání v DPS v TK – dne 16. prosince

tradičním Vánočním koncertě (společně s Jeřabinami) v kostele v TK – dne 22. prosince