Již počátkem školního roku jsme Vás informovali o partičce „mladých“ vandalů, kteří nám během prázdnin poškozovali nové vybavení školního pozemku. Jednalo se konkrétně o pergolu a její vybavení a herní prvky. Školu se snažíme vybavovat novými věcmi nejenom zevnitř, ale i zvenku. Vše stojí spoustu námahy, času a peněz a o to víc mě mrzí, že se najde někdo, kdo nám vše opakovaně poškozuje.

Vše vyvrcholilo tento víkend, kdy někdo poškodil fasádu naší školy. Ve fasádě byla zapíchnuta lahev od alkoholu. Další lahve od alkoholu byly na fasádu školy házeny a rozbily se při dopadu na zem. Vůbec nechápu, co za člověka se touto činností může bavit!!!

Kam až tohle může zajít? Raději nechci domýšlet…

Zamyšlení je jasné. Kam společnost mladých lidí spěje? Rodiče by se měli více zajímat o tom, jak tráví svůj volný čas jejich děti.

Závěrem je nutno říci, že vše jsme předali k šetření Policii České republiky a pokud se oprava vyšplhá nad částku přesahující 5 000,- Kč, bude se již jednat o trestný čin. Přeji si, aby výtečníci byli dopadeni a nesli za své „hloupé“ a nepochopitelné jednání plnou zodpovědnost.

Radek Nejedlý