V únoru se naši nejmenší zúčastnili výtvarné soutěže Světový den vody. Tématem letošního roku byla „Voda pro všechny“, a proto si pokládali otázky o dostupnosti a udržitelném hospodaření s vodou na naší planetě.

Nejlépe si vedly Barunka Špačková a Natálka Trávníčková, které dostaly pěkné pamětní listy a drobné ceny. Také děkujeme paní učitelce Hance Slavíčkové, která naše žáky do soutěže přihlásila.