V novém školním roce došlo na naší škole k nárůstu žáků na 126 dětí. Naše prvňáčky, které doprovázelo velké množství rodičů, přivítala jejich paní učiDSC_0232telka třídní Olga Tichá spolu s panem ředitelem Radkem Nejedlým. Dalšími vzácnými hosty byli pan starosta obce Vysočina Tomáš Dubský a paní starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová, kteří prvňáčkům předali na památku pamětní listy a knížky. První třída má letos 15 žáků, z čehož máme všichni upřímnou radost.

Po slavnostním zahájení v první třídě, došlo i na přivítání dalších žáků v jídelně. Mezi nové tváře na naší škole patří v šesté třídě pět žáků, kteří přestoupili z malotřídky z Horního Bradla, dva noví žáci přibyli z Hlinska a máme tu také dva návraty ze zahraničí: z Kanady se nám navrátili dva žáci a nově se přistěhovaly z Anglie dvě žačky. Věříme, že všem naši novým žákům se u nás bude líbit a budou rádi navštěvovat nejenom školu, ale i zájmové spolky v obci a blízkém okolí.