VY_42_INOVACE_1-36_6 t

        01 Desetinná čísla – číselná osa 02 Porovnávání desetinných čísel 03 Zaokrouhlování desetinných čísel 04 Sčítání desetinných čísel 05 odčítání desetinných čísel 06 Násobení desetinných čísel 07 Dělení desetinných čísel 08 Početní operace s desetinnými čísly 09 Početní operace s přirozenými čísly 10 Přirozená čísla – dělitel 11 Přirozená čísla –…