Počty žáků 2019 / 2020

Třída

počet

1.

13

2.

11

3.

10

4.

21

5.

18

6.

10

7.

14

8.

17

9.

17

Celkem

131 žáků

POČTY ŽÁKŮ

Celkem

Chlapci

Dívky

Dojíždějící

 

I.

13

7

6

 3

73

II.

11

4

7

6

III.

10

5

5

5

IV.

21

10

11

3

V.

18

9

9

5

VI.

10

10 0 7

58

VII.

14

7

7

8

VIII.

17

6

11

8

IX.

17

6

11

3

Celkem

131

 64  67 48

Družina

40