Počty žáků 2017 / 2018

Třída

počet

1.

11

2.

21

3.

18

4.

5

5.

14

6.

16

7.

18

8.

15

9.

10

Celkem

128 žáků

POČTY ŽÁKŮ

Celkem

Chlapci

Dívky

Dojíždějící

 

I.

11

5

6

 4

69

II.

21

11

10

5

III.

18

9

9

6

IV.

5

5

0

1

V.

14

8

6

6

VI.

16

6 10 8

59

VII.

18

7

11

3

VIII.

15

8

7

10

IX.

10

6

4

5

Celkem

128

 65  63  48

Družina

40