Počty žáků 2018 / 2019

Třída

počet

1.

10

2.

10

3.

19

4.

18

5.

6

6.

17

7.

16

8.

18

9.

15

Celkem

129 žáků

POČTY ŽÁKŮ

Celkem

Chlapci

Dívky

Dojíždějící

 

I.

10

5

5

 5

63

II.

10

5

5

3

III.

19

10

19

4

IV.

18

9

9

5

V.

6

6

0

2

VI.

17

10 7 9

66

VII.

16

5

11

7

VIII.

18

7

11

3

IX.

15

8

7

10

Celkem

129

 65  64  48

Družina

40