Spolupráce mezi 9. a 1. třídou

V letošním školním roce je novinkou spolupráce žáků1. a  9. třídy. První seznámení již zdárně proběhlo. Každý prvňáček si na základě barevného lístečku vylosoval svého staršího kamaráda. Po vzájemném představení následovala pátrací akce po žvýkačkách. Pak žáci 9.třídy pyšně představili své svěřence ostatním žákům v jednotlivých učebnách. Také je seznámili s prostorami školy a vybarvili jim obrázek, který…

Zobrazit více

Prvňáčci a jejich první školní den

1. školní den byl v první třídě naší školy tradičně slavnostním okamžikem. Nové školáky doprovodili do školy rodiče, a dokonce i někteří prarodiče. Rozzářené dětské oči, plné očekávání, zaplnily krásně vyzdobenou třídu tou správnou radostí. Ředitel školy Mgr. Radek Nejedlý otevřel třídu kouzelným klíčem, následovalo pasování prvňáčků a předávání dárků. O hezké dárky se postarala…

Zobrazit více

První školní den

Dne 3.9. 2012 se znovu otevřely brány naší Základní školy Trhová Kamenice. První školní den byl tradičně zahájen ve školní jídelně, kde sešli žáci druhé až deváté třídy a jejich učitelé. Žáky přivítal svým úvodním slovem Mgr. Radek Nejedlý – ředitel školy, který jim popřál mnoho školních úspěchů. Další uvítací slovo měla paní Ing. Iva…

Zobrazit více

Začátek školního roku

Školní rok bude slavnostně zahájen 3. 9. 2012 v 8:00 hod. ve školní jídelně. Přivítá Vás nový pan ředitel, paní starostka Trhové Kamenice a pan starosta Vysočiny.