Roušky na 1. stupni naší ZŠ

„Ředitel školy může pouze doporučit nošení roušek nikoliv to přikázat.“   Doporučuji tedy, aby žáci 1. stupně naší ZŠ používali roušky i v hodinách (vyjma hodin TV a Hv).  Děkuji Radek Nejedlý ředitel ZŠ

Zobrazit více

Další informace v souvislosti s COVID – 19

Vážení rodiče, Kroužky díky velmi nepříznivé epidemiologické situaci zatím neotevřeme. Přihlášky si nechají TU u sebe. V případě zlepšení  vývoje pandemie kroužky spustíme. Sběr papíru nebude. Povinné roušky na 2. stupni. O výjimce pro školní družinu se v pokynu pro ZŠ nemluví. Vzhledem k tomu, že u nás dochází k setkávání žáků z několika tříd,…

Zobrazit více

Povinné roušky

Na základě zhoršené epidemiologické situace vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov.  Toto opatření se týká i škol. Žáci musí nosit roušky ve společných prostorách školy, ve třídách ne. Prosíme, aby žáci měli 2 roušky a sáček na jejich uložení.  

Zobrazit více

Stažení aplikace MS Teams pro distanční výuku

Vážení rodiče na tomto odkazu: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app stáhnete aplikaci, která slouží naší škole k distanční výuce. Žáci se budou učit s touto aplikací pracovat ve škole. V případě uzavření školy je třeba mít aplikaci staženou ve Vašem počítači. Žáci se přihlásí pomocí svého přihlašovacího jména a hesla. Zde je uveden příklad: Jméno žáka – Jan Novák…

Zobrazit více

První školní den našich prvňáčků

Po prázdninách nám opět začal nový školní rok, který tradičně začínáme přivítáním prvňáčků a jejich rodičů. Prvňáčkům se otevřela pomyslná brána nového života o jednu příčku výše. Všechny děti i rodiče nejprve přivítal pan ředitel Radek Nejedlý, promluvila k nim i paní starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová a pan starosta Vysočiny Tomáš Dubský. První školní…

Zobrazit více

Ředitelské volno

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ  na den 10. 9. 2020 ředitelské volno z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Radek Nejedlý

Zobrazit více

PRVŇÁČCI – informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče prvňáčků, v úterý 1. 9. 2020 od 8:00 hod. proběhne slavnostní zahájení prvního školního dne vašeho dítěte. Vzhledem k tomu, že byly vaše děti ochuzeny o zápis, bude zákonným zástupcům žáků 1. třídy v tento slavnostní den vstup do školy výjimečně umožněn. Po vstupu do budovy školy jsou všichni povinni použít desinfekci rukou,…

Zobrazit více

Hygienická a protiepidemiologická opatření

Hygienická a protiepidemiologická opatření Upozorňujeme zákonné zástupce našich žáků, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s příznaky respiračních onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu,…). Pokud budou příznaky onemocnění Covid – 19 patrné již při příchodu žáka do školy, budeme neprodleně informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí…

Zobrazit více

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci, naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svoji činnost v úterý 1. 9. 2020. Výuka během prvního školního dne bude pro všechny třídy od 8:00 do 8:45 hod. Obědy se vydávají od 10:00 hod.. Ve středu 2. 9.  a ve čtvrtek 3. 9. bude probíhat zkrácená výuka – třídnické hodiny, pravidla…

Zobrazit více